หน้าแรก ผู้สนับสนุน กิจกรรม Login/Register

จิตอาสาตุ่นดอยแง่ม

จิตอาสาช่วยเหลือด้วยใจรัก     แม้ทั้งหนักทั้งเหนื่อยไม่หันหลัง

ด้วยหน้าที่ด้วยหัวใจด้วยพลัง     ไม่คิดหวังเงินทองของนอกกาย

เป้าหมายของกลุ่มจิตอาสาตุ่นดอยแง่ม


กลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวม คนที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้สังคมนี้ โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นสักนิดก็ยังดี เพราะเราเชื่อว่า ถ้าเราสามารถทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน จะแสดงให้สังคมเห็นว่า แค่เราทำให้สิ่งที่เราทำได้ โลกนี้ก็น่าอยู่ขึ้นอีกนิดนึงแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

Pic 01

รวมกลุ่มคนที่มีจิตอาสามาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Pic 02

เก็บภาพ เรื่องราว การบำเพ็ญประโยชน์ เผยแพร่ เพื่อให้สังคมเห็นว่า ใครๆก็สามารถทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นก็ได้

OUR TEAM

ธีรพงษ์ ชัยยารังกิจรัตน์

ประธานกลุ่ม/Co-Founder

สุบัณฑิต ปานสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม/Co-Founder

เจนจิรา สังสัมฤทธิ์

ฝ่ายกิจกรรม/Activity Department

ปิยพร สุกันทา

ฝ่ายกิจกรรม/Activity Department

ณัฐณิชา รอดเจริญ

ฝ่ายกิจกรรม/Activity Department

นัทธ์ชนัน ยานวิมุติ

ฝ่ายกิจกรรม/Activity Department

วรดา ยอดสุวรรณ

ฝ่ายกิจกรรม/Activity Department

พงศภัค บุญวัง

ฝ่ายกิจกรรม/Activity Department